Počet výsledků: 8

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Matematika (čtyřleté): Matematická analýza
zahrnout jen obhájené práce

Funková, Hana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Matematika (čtyřleté)
Studijní obor: Matematická analýza
Disertační práce: Half-linear Euler Differential Equation: Perturbations and Oscillatory Properties

Chvátal, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Matematika (čtyřleté)
Studijní obor: Matematická analýza
Disertační práce: Almost periodic solutions of limit periodic and almost periodic linear difference systems

Kadeřábek, Zdeněk

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Matematika (čtyřleté)
Studijní obor: Matematická analýza
Disertační práce: Periodická a kvaziperiodická řešení diferenciálních rovnic Van der Pol-Mathieuova typu

Krejčová, Jana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Matematika (čtyřleté)
Studijní obor: Matematická analýza
Disertační práce: Oscillation of a class of the fourth-order nonlinear difference equations

Liška, Petr

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Matematika (čtyřleté)
Studijní obor: Matematická analýza
Disertační práce: Asymptotic Behaviour of Third Order Differential Equations

Pylypenko, Vita

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Matematika (čtyřleté)
Studijní obor: Matematická analýza
Disertační práce: On the solvability of some non-local boundary value problems for functional differential equations

Růžička, Vojtěch

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Matematika (čtyřleté)
Studijní obor: Matematická analýza
Disertační práce: Oscillation Theory of Higher Order Half-Linear Differential and Difference Equations

Šepitka, Peter

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Matematika (čtyřleté)
Studijní obor: Matematická analýza
Disertační práce: Theory of Principal Solutions at Infinity for Linear Hamiltonian Systems