Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají zvoleného oboru MANA Matematická analýza (doktorské kombinované)
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Matematika (čtyřleté): Matematická analýza
zahrnout jen obhájené práce

Pylypenko, Vita

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Matematika (čtyřleté)
Studijní obor: Matematická analýza
Disertační práce: On the solvability of some non-local boundary value problems for functional differential equations