Počet výsledků: 10

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Matematika (čtyřleté): Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
zahrnout jen obhájené práce

Čupera, Jakub

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Matematika (čtyřleté)
Studijní obor: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
Disertační práce: Stochastic methods in neuroinformatics and pharmacokinetics

Kafková, Silvie

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Matematika (čtyřleté)
Studijní obor: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
Disertační práce: Pravděpodobnostní modely v pojištění motorových vozidel

Krajíčková, Pavla

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Matematika (čtyřleté)
Studijní obor: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
Disertační práce: Meta-analýza klinických pokusů

Křivánková, Lenka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Matematika (čtyřleté)
Studijní obor: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
Disertační práce: Stochastické metody analýzy ekonomických dat

Leváková, Marie

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Matematika (čtyřleté)
Studijní obor: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
Disertační práce: Stochastic models and statistical analysis of series of events

Pink, Václav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Matematika (čtyřleté)
Studijní obor: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
Disertační práce: Deterministické modely a identifikace jejich parametrů

Ráboňová, Petra

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Matematika (čtyřleté)
Studijní obor: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
Disertační práce: Kalibrační problémy

Rajdl, Kamil

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Matematika (čtyřleté)
Studijní obor: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
Disertační práce: Statistical inference for stochastic point processes with application on neuronal data

Selingerová, Iveta

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Matematika (čtyřleté)
Studijní obor: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
Disertační práce: Jádrové odhady rizikové funkce

Vališ, David

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Matematika (čtyřleté)
Studijní obor: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
Disertační práce: Stochastické modely se spojitým časem a jejich aplikace (příspěvek k teorii degradace)