Počet výsledků: 9

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Biologie (čtyřleté): Botanika
zahrnout jen obhájené práce

Čeplová, Natálie

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Disertační práce: Diversity of European urban vegetation

Chattová, Barbora

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Disertační práce: Taxonomie, ekologie a biogeografie rozsivek ostrova Nový Amsterdam a ostrova Svatého Pavla (TAAF, Jižní Indický oceán)

Jiroušek, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Disertační práce: Ekologie sudetských vrchovišť

Kalusová, Veronika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Disertační práce: Invaze nepůvodních druhů rostlin v biotopech: mezikontinentální srovnání

Michalcová, Dana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Disertační práce: Spatial distribution of small scale vegetation diversity in the landscape

Palpurina, Salza

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Disertační práce: Environmental drivers of fine-scale plant species richness in Eurasian dry grasslands: a macroecological perspective

Peterka, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Disertační práce: Variabilita slatiništní vegetace na evropském měřítku

Veselý, Pavel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Disertační práce: Have the largest plant genomes evolved as an adaptation to geophytic strategy?

Vild, Ondřej

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Botanika
Disertační práce: Traditional management and its impact on the vegetation of open lowland woodlands