Počet výsledků: 3

Výsledky se týkají zvoleného oboru EKOT Ekotoxikologie (doktorské kombinované)
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Biologie (čtyřleté): Ekotoxikologie
zahrnout jen obhájené práce

Carpentier, Cornelia Johanna

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Ekotoxikologie
Disertační práce: The Carpet of the Sun - On the Quantification of Algal Biomass

Piler, Pavel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Ekotoxikologie
Disertační práce: Expozomové kohortové studie těhotenství a dětství a jejich význam pro poznání zdravotních účinků chemické expozice