Počet výsledků: 3

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Chemie (čtyřleté): Anorganická chemie
zahrnout jen obhájené práce

Bačovská, Radka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Anorganická chemie
Disertační práce: Příprava a studium monomerních a polymerních struktur - materiálů budoucnosti

Jeremias, Lukáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Anorganická chemie
Disertační práce: Studium a charakterizace ligandů s P(E)-X skeletem

Kedroňová, Eva

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Anorganická chemie
Disertační práce: Formation and modification of nanocomposite layers and materials