Počet výsledků: 3

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Chemie (čtyřleté): Materiálová chemie
zahrnout jen obhájené práce

Stýskalík, Aleš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Materiálová chemie
Disertační práce: Synthesis of metallophosphate materials by nonhydrolytic methods

Škoda, David

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Materiálová chemie
Disertační práce: Synthesis of Metallosilicate Materials by Non-hydrolytic Methods

Všianská, Monika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Materiálová chemie
Disertační práce: Electronic structure and properties of grain boundaries in nickel