Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 17464

Fakulta
Přírodovědecká fakulta

Abdellaoui, Slah

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Astrofyzika
Disertační práce: Hydrodynamic modeling of stellar winds

Ácsová, Paula

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Obnova lesa rok po požáru v Českém Švýcarsku: struktura regenerace dřevin, význam dostupnosti semen a herbivorie

Adamcová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Rigorózní práce: Deficience homologní rekombinace u ovariálního karcinomu a HRD testování

Adamcová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Bakalářská práce: Analýza N-monosubstituovaných derivátů piperazinu pomocí kapilární elektroforézy

Adamczyková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Bakalářská práce: Sledování změn v obsahu dhurrinu a uvolňování kyanovodíku ve vzorcích čiroku během simulovaného trávení v závislosti na odrůdě rostlin

Adámková, Iveta

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Experimentální a molekulární biologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Bakalářská práce: Antibiotická rezistence z pohledu Jednoho zdraví: Cesty šíření mezi humánním, veterinárním a životním prostředí

Adamová, Kristina

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Progesteron jako proměnná pro posouzení březosti samic letounů

Adamová, Sabina

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Diplomová práce: Využití sekvenování s dlouhým čtením pro přesnou charakterizaci chromosomálních přestaveb

Afanasiev, Artem

(obhajoba dosud neproběhla)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Matematika
Diplomová práce: Approximation of holomorphic functions

Ambrozková, Magdalena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Experimentální a molekulární biologie
Studijní plán: Molekulární biologie a genetika
Bakalářská práce: Role transkripčních faktorů v regulaci migrace buněk CLL a terapeutické implikace

Anandan, Sampath Kumar

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Zoologie
Disertační práce: Molekulární mechanizmy evoluce životních strategií u ptáků

Antlová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Historie české geometrické terminologie

Antonínová, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Diplomová práce: Epidemiologie nádorů slinivky břišní a její rizikové faktory dle dat NZIS

Anýžová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Diplomová práce: Funkční analýza prometastatických proteinů u renálního karcinomu

Audrlický, Václav

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Detekce Strongyloides spp. u sympatrických primátů a lidí v národním parku Cantanhez, Guinea Bissau pomocí qPCR

Auermüllerová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Možnosti využití orientačního běhu ve výuce.

Auermüllerová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství biologie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Diplomová práce: Alternativní metody výuky geografie

Babánková, Bára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Bakalářská práce: Porovnání metod sekvenace nové generace pro detekci prediktivních markerů u nádorových onemocnění

Babirádová, Terézia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Aplikovaná a environmentální geologie
Studijní plán: Aplikovaná a environmentální geologie
Bakalářská práce: Mineralogické a gemologické studium dvojbarevného grosuláru z Lelatema Hills, Tanzánie

Bačovská, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Experimentální a molekulární biologie
Studijní plán: Molekulární biologie a genetika
Bakalářská práce: Filopodia a jejich role v buněčné signalizaci