Počet výsledků: 21

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Geologie: Správní geologie
zahrnout jen obhájené práce

Gricová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Správní geologie
Bakalářská práce: Minerální a petrografické složení štěrkopískových sedimentů (frakce 0-4 mm) z ložiska Dobříň

Jakubcová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Správní geologie
Bakalářská práce: Polymetalická mineralizace se stříbrem u Jemnice

Janíčková, Kamila

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Správní geologie
Bakalářská práce: Základní pohled na implementaci "Raw Materials Initiave" v českém geologickém a horním právu

Kaňová, Zdeňka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Správní geologie
Bakalářská práce: Srovnání technologických vlastností křemenných písků s ohledem na výrobu slévárenských forem.

Kaplanová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Správní geologie
Bakalářská práce: Charakteristika minerálů skupiny granátu pomocí ramanovy spektroskopie

Kopecký, Vlastislav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Správní geologie
Bakalářská práce: Režim podzemních vod a jeho změny v prostoru ČSPHM Benzina v Mikulově

Kujalová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Správní geologie
Bakalářská práce: Geochemický vývoj zvětralinového pokryvu na uranovém ložisku Olší

Lejsková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Správní geologie
Bakalářská práce: Geochemie důlních vod na uzavřeném uranovém ložisku Olší

Lukášová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Správní geologie
Bakalářská práce: Význam ochranných pásem vodních zdrojů a jejich uplatnění ve smyslu vodního zákona a související legislativy

Opálka, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Správní geologie
Bakalářská práce: Dokumentace sesuvů a skalních řícení na západě Pavlovských vrchů (úsek sever)

Palián, Štěpán

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Správní geologie
Bakalářská práce: Změny složení vodné fáze v závislosti na poměru bentonit-voda

Poláčková, Marie

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Správní geologie
Bakalářská práce: Geologické vrtné práce a jejich ekologická rizika - právní pohled

Potocká, Kamila

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Správní geologie
Bakalářská práce: Sedimentologické zhodnocení neogenních a kvartérních sedimentů na lokalitě Křepice

Přikrylová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Správní geologie
Bakalářská práce: Vyhodnocení kontaminace půd dopadových ploch střelnic v oblasti Březiny

Richtrová, Dagmar

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Správní geologie
Bakalářská práce: Morfologie epikrasu a vadózní zóny: studie krasového profilu

Seidlová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Správní geologie
Bakalářská práce: Porovnání nálezů kulturních plodin z rostlinných makrozbytků a palynologie na lokalitě Pohansko.

Skoupilová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Správní geologie
Bakalářská práce: Vliv sanačních prací na režim podzemních vod v prostoru letiště Přerov

Spejchalová, Eliška

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Správní geologie
Bakalářská práce: Revize ochranných pásem lázní Vráž

Škápík, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Správní geologie
Bakalářská práce: Mikrofaciální výzkum líšeňského souvrství ve vrtu Horákov-Mokrá SV-3

Víšková, Anežka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Správní geologie
Bakalářská práce: Vliv zvýšené teploty na režim podzemních vod v okolí podzemního úložiště radioaktivního odpadu