Počet výsledků: 53

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Biochemie: Genomika a proteomika
zahrnout jen obhájené práce

Anteková, Karin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Diplomová práce: Vliv acetylace histonů na stabilitu rostlinných telomer

Balázs, Beáta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Diplomová práce: Charakterizace podjednotek SMC5-6 komplexu a jejich partnerů

Baráthová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Diplomová práce: Sestavování chromatinu a stabilita genomu

Bencúrová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Diplomová práce: Vliv aktivity adenylačních enzymů na funkci telomerických proteinů

Boudný, Miroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Diplomová práce: Potenciál inhibice proteinu Checkpoint kinase 1 u B-buněčných malignit

Bučeková, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Diplomová práce: Charakteristika vazby nádorových supresorů na strukturní motivy DNA

Divišová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Diplomová práce: Axinový interaktom: Charakterizace transientních interakcí Axinu za pomocí peptidových knihoven

Dostálová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Diplomová práce: Interakce lidských telomery chránících proteinů

Fabišik, Matej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Diplomová práce: Proteinové interakce podjednotek komplexu SMC5/6

Fedorko, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Diplomová práce: Role epigenetiky u kardiovaskulárních onemocnění

Fojtů, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Diplomová práce: Nové možnosti v diagnostice a léčbě karcinomu prostaty pomocí mikro- a nanostruktur.

Helma, Robert

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Diplomová práce: Vliv mutace TP53 na expresi cílových genů v nádorové buňce

Hemalová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Diplomová práce: Charakterizace sekvenčních variant mezerníků 45S rDNA v Arabidopsis thaliana

Hložková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Diplomová práce: Analýza genu a proteinu SF3B1 u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií

Hodulák, Josef

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Diplomová práce: Transkriptomická analýza eukaryotických druhů s nekonvenční sekvencí telomerové DNA

Holek, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Diplomová práce: Využití mezenchymálních kmenových buněk z tukové tkáně pro léčebné účely

Honusová, Dominika

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Diplomová práce: N6-threonylkarbamoyladenosin v tRNA a jeho vliv na vývoj rostlin

Horáková, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Diplomová práce: Telomerový protein TIN2 a jeho interakce při ochraně konců lidských chromosomů

Ihradská, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Diplomová práce: Analýza repetitivní DNA v eukaryotických genomech

Jež, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Diplomová práce: Dynamika rDNA a telomerových repetic v průběhu reverze fas mutant Arabidopsis thaliana