Počet výsledků: 141

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Ekologická a evoluční biologie: Biologie se zaměřením na vzdělávání PřF - Chemie: Biologie se zaměřením na vzdělávání
zahrnout jen obhájené práce

Adensamová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Přírodní podmínky a flóra dolní části údolí Rakovnického potoka v CHKO Křivoklátsko

Babínková, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Moderní trendy v léčbě chronických zánětů

Bartošová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Vodní bezobratlí postindustriálních stanovišť - výsypky Sokolovské uhelné pánve

Bednaříková, Vendula

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Hereditární trombofilie - Leidenská mutace faktoru V

Bláha, Vladimír

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: UV absorbující látky u terestrických mechů, lišejníků, řas a sinic v polárních oblastech Země

Blažková, Naďa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Hematoencefalická bariéra a její role v onemocněních CNS

Brtníčková, Libuše

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Virové infekce a jejich vliv na vznik a rozvoj autoimunitních chorob

Brtníková, Kristina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Přírodní poměry a květena území východně od Brna

Budka, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Chemie
Bakalářská práce: Srdce a kardiomyocyty experimentálních organismů

Bujáčková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Kosmopolitismus u sladkovodních mikroskopických korýšů

Černochová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Role inzulinu v mozkové tkáni

Černochová, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Entomopatogenní houby

Červenková, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Environmentální výchova ve školních vzdělávacích programech přírodovědných předmětů gymnázií

Čmielová, Viktorie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Vliv věku na fertilitu u mužů a jeho důsledek pro embryogenezi

Daňková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Čichové schopnosti ptáků

Dohnal, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Rozšíření šťavelů Oxalis corniculata, O. dillenii a O. stricta v České republice podle herbářových dokladů ve vybraných veřejných sbírkách

Dohnalová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Rozhodování z hlediska neurofyziologie

Doležalová, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Nežádoucí vedlejší účinky hormonální antikoncepce a informovanost o nich u studentů gymnázií

Doubková, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Význam iontového složení xylémové šťávy pro efektivitu dálkového transportu v rostlině

Drozdová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Přírodní poměry a květena území severně od Velkých Karlovic