Počet výsledků: 2

Obor/plán
PřF - Chemie: Anorganická chemie

Jeremias, Lukáš

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Anorganická chemie
Rigorózní práce: Koordinační sloučeniny zinku a kadmia s 1,1-dithioláty a N-donorovými ligandy

Kubát, Václav

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Anorganická chemie
Rigorózní práce: Koordinační sloučeniny lanthanoidů s dithiokarbamátovými ligandy