Počet výsledků: 9

Obor/plán
PřF - Matematika: Matematika s informatikou
zahrnout jen obhájené práce

Cícha, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematika s informatikou
Diplomová práce: Logické a fyzikální aplikace ortosvazů

Derňár, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematika s informatikou
Diplomová práce: Průsečíková čísla grafů

Horniak, Matej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematika s informatikou
Diplomová práce: Eulerova diferenciální rovnice a její zobecnění

Kučera, Tadeáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematika s informatikou
Diplomová práce: API pro monitorování chování programů v kontextu nástroje DIVINE

Kutal, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematika s informatikou
Diplomová práce: Tvorba matematické grafiky pomocí programu Asymptote

Múdry, Mikuláš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematika s informatikou
Diplomová práce: Diferenciální rovnice s programem Maxima

Plhák, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematika s informatikou
Diplomová práce: Automatický doking ligandu do tunelu v proteinu

Šormová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematika s informatikou
Diplomová práce: Detekce anomálií v datech o řešení problémů

Vondříčková, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematika s informatikou
Diplomová práce: Automatické grupy