Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 135851 (z toho těch, které nemají práci v archivu: 1164)

zahrnout jen obhájené práce

Blahák, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Studijní plán: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Radioaktivita pro žáky druhého stupně v prostředí science centra

Bláhová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2023

Studijní program: Sociální práce
Studijní plán: Sociální práce mikro – poradenství
Diplomová práce: Postoj zapsaných a nezapsaných mediátorů k vlastní psychohygieně

Blahušiaková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Psychologie
Studijní plán: Psychologie
Diplomová práce: Pověrčivost ve vztahu k výkonu v kognitivní a motorické úloze

Blažek, Matěj

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Novela zákona o volbách do Parlamentu jako reakce na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 44/17 a problémy její aplikace ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021

Blažek, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Pracovní právo
Disertační práce: Posílená realizace práv zaměstnanců jako nová idea soukromého pracovního práva

Blažek, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Zvláštní rezervní fond vytvářený při nabývání vlastních akcií

Blažek, Vlastimil

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2023

Studijní program: Vizuální informatika
Studijní plán: Vývoj počítačových her
Diplomová práce: Gamification of Construction Process of Functions of Two Real Variables

Blažková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Intenzivní péče
Studijní plán: Intenzivní péče
Diplomová práce: Kvalita života po transplantaci kostní dřeně u pacientů s mnohočetným myelomem

Blažková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Diplomová práce: Zkušenosti pedagogů s inkluzí romských studentů na střední škole

Blažková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní plán: Speciální pedagogika (Specializace 3 - poruchy chování)
Diplomová práce: Edukace žáků s poruchou chování a jejich představy o budoucnosti při opouštění základní školy

Blecha, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Dějiny umění
Studijní plán: Dějiny umění
Diplomová práce: Emblematické ilustrace smrti a pekla v díle Jeremiáše Drexela

Bliznecová, Magdalena

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Kritická analýza vybraných pracovněprávních rozsudků Nejvyššího soudu z let 2019 – 2021

Bobčíková, Klaudie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Intenzivní péče
Studijní plán: Intenzivní péče
Diplomová práce: Péče o pacienta s ECCO2R terapií

Bobu, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Diplomová práce: Než vyjedu: zprostředkování jednoho obrazu

Bobyleva, Alina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Management v kultuře
Studijní plán: Management v kultuře
Diplomová práce: Válečná kořist a její restituce mezi Německem a SSSR – problematika vlastnictví kulturních statků zabavených za druhé světové války

Bock, Pavol

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta informatiky, 2023

Studijní program: Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost
Studijní plán: Softwarové systémy
Diplomová práce: A Platform for Learning Software Requirements Engineering

Bočánek, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Platební styk v rámci vysoce rizikových odvětví

Bočková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Opatření obecné povahy na úseku regulace dopravy

Boháčová, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Psychologie
Studijní plán: Psychologie
Diplomová práce: Akademická motivace v rané adolescenci v kontextu psychosociálních faktorů

Bohanesová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Zavádění nuly ve výuce matematiky na 1. stupni základní školy