Počet výsledků: 2

Výsledky se týkají 6 oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta informatiky
Obor/plán
FI - Ekologická a evoluční biologie: Informatika a druhý obor FI - Fyzika: Informatika a druhý obor FI - Geografie a kartografie: Informatika a druhý obor FI - Informatika a druhý obor: Informatika a druhý obor FI - Matematika: Informatika a druhý obor FI - Tělesná výchova a sport: Informatika a druhý obor
zahrnout jen obhájené práce

Kohoutek, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2006

Studijní program: Informatika a druhý obor
Studijní obor: Informatika a druhý obor
Bakalářská práce: Vedení týmu v IT firmách

Rýdlo, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2008

Studijní program: Informatika a druhý obor
Studijní obor: Informatika a druhý obor
Bakalářská práce: Metody a nástroje pro tvorbu syntetizovaného zpěvu pomocí syntetizátoru řeči MBROLA