Počet výsledků: 135

Fakulta
Fakulta informatiky
Obor/plán
FI - Informatika: Matematická informatika
zahrnout jen obhájené práce

Abaffy, Matúš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2012

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Matematická informatika
Bakalářská práce: Generátor příkladů k teorii formálních jazyků

Abaffy, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2011

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Matematická informatika
Bakalářská práce: Multipartite entanglement

Ajdarów, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2016

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Matematická informatika
Bakalářská práce: Minimality problems for promise versions of finite automata

Babej, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2015

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Matematická informatika
Bakalářská práce: Nástroj pro detekci a nápravu chyb v infrastruktuře FreeIPA

Balabán, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2021

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Matematická informatika
Bakalářská práce: Constructive twin-width for posets of small width

Balážia, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2010

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Matematická informatika
Bakalářská práce: Generovanie náhodných dát pre podobnostné vyhĺadávanie

Bártek, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2012

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Matematická informatika
Bakalářská práce: Realizace Rabinovy hry na konečných grafech

Bartoň, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2016

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Matematická informatika
Bakalářská práce: Framework pro tvorbu BBMMOGs

Bařinka, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2019

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Matematická informatika
Bakalářská práce: Analýza zdrojového kódu v Javě pomocí knihovny Spoon

Bendel, Vratislav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2018

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Matematická informatika
Bakalářská práce: Algoritmy formálního návrhu databází

Bezek, Matúš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2016

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Matematická informatika
Bakalářská práce: Charakterizace DAG-depth orientovaného grafu

Bielik, Juraj

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2015

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Matematická informatika
Bakalářská práce: Konsolidace nástroje JGAF

Blahynka, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2020

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Matematická informatika
Bakalářská práce: Non-wellfounded Conway games

Boroš, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2013

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Matematická informatika
Bakalářská práce: Analýza shluků ve výukových datech

Bryša, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2012

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Matematická informatika
Bakalářská práce: Design and implementation of a social network for making acquaintances

Cieslarová, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2016

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Matematická informatika
Bakalářská práce: An impact of cryptographic function's blocks on the randomness properties

Čadek, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2012

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Matematická informatika
Bakalářská práce: Analýza počtu iterací cyklů

Čekovský, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2018

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Matematická informatika
Bakalářská práce: SonarQube plugin pro podporu analýzy objektově orientovaných metrik

Čermák, Andrej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2021

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Matematická informatika
Bakalářská práce: Lightweight portal for MetaCentrum Cloud

Elgyütt, Adrián

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta informatiky, 2014

Studijní program: Informatika
Studijní obor: Matematická informatika
Bakalářská práce: Pokročilá internetová služba pro řešení rozhodnutelných problémů z oblasti formálních jazyků