Počet výsledků: 47

Obor/plán
FI - Aplikovaná informatika: Aplikovaná informatika
zahrnout jen obhájené práce

Bayer, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2013

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Data Warehouse for Educational Data Mining

Burská, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2019

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Visual Analytics in Cybersecurity Education

Bydžovská, Hana

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2013

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Course Enrolment Recommender System

Daňa, Josef

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2017

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Complex Networks Analysis in IT Organizations

Dědič, Jiří

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2006

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Advanced Topics on System Integration

Eibenová, Patrícia

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2015

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Adaptive learning processes in a process-oriented Learning management system

Eichler, Zdenek

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2014

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Towards Multimodal Adaptive User Interfaces

Filipovič, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2011

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Algorithms and Methods Allowing Real-time Deformable Objects Simulations

Géryk, Jan

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2012

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Applied Visual Analytics for Higher Education Decision Making

Jakubička, Martin

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2012

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Software asset management in a Large (Academic) Organization

Jakubík, Daniel

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2013

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Exploratory Search in Digital Libraries

Jirsík, Tomáš

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2015

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Host Trustworthiness Estimation

Karas, Pavel

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2011

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: GPU Acceleration of Image Processing Algorithms

Kašík, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2007

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Potlačování vad obrazu vzniklých při snímání ve fluorescenční mikroskopii

Klement, Matej

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2012

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Comprehensive Modeling Platform for Photosynthetic Organisms

Komenda, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2013

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Advanced system for optimization of medical curriculum

Kouřil, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2010

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: On PKI Usability in Grids

Krejčí, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2011

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Network Security Monitoring of Smart Home Systems

Kučera, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2015

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Semantics-Driven Middleware Layer for Building Operation Analysis in Large-Scale Environments

Kumpošt, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2008

Studijní program: Aplikovaná informatika
Studijní obor: Aplikovaná informatika
Rigorózní práce: Context Information and User Profiling