Počet výsledků: 1

Obor/plán
FI - Učitelství pro střední školy: Učitelství výpočetní techniky pro střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Sluka, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta informatiky, 2008

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství výpočetní techniky pro střední školy
Rigorózní práce: Standardizace sběru a validace enviromentálních dat na Internetu