Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 23807

Fakulta
Pedagogická fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Boštíková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Oblíbenost školních předmětů žáky na 1. stupni základní školy

Boudová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Pohybová aktivita žáků na 1. stupni základní školy před covidovou pandemií

Boudová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Hodnocení a sebehodnocení žáků na 1. stupni ZŠ

Bouchner, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Velkomoravské osídlení jihovýchodního okraje hradiště svatého Hypolita ve Znojmě

Brabec, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Bakalářská práce: O učitelích, rodině a dětech na bojišti sociálních útrap

Brabencová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Studijní plán: Učitelství dějepisu pro základní školy
Diplomová práce: Národnostní vztahy na Moravskokrumlovsku a Miroslavsku v první polovině 20. století

Bradáčová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Sociální pedagogika a volný čas
Studijní plán: Sociální pedagogika a volný čas
Bakalářská práce: Interpretace zkušeností rodičů s lesním klubem

Brandová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Diplomová práce: Analýza využití distančních výukových opor v prezenční výuce na konkrétní střední odborné škole

Brázdová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Vzpoura proti bohům v antickém řeckém mýtu

Brázdová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Studijní plán: Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Pojetí snu a bdění v antickém řeckém mýtu

Brestovská, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Změna zbarvení ještěrky obecné v reprodukční sezóně na 2 lokalitách Kraje Vysočina

Breznická, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Studijní plán: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Burnout Syndrome Among Teachers During Distance Education

Brožová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Tři podoby kontrafaktuální historie

Brožová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Diplomová práce: Obrazy a motivy obrazů v literárních dílech Romana Ludvy

Bruknerová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Logopedie
Studijní plán: Logopedie
Diplomová práce: Využití telerehabilitace u dospělých osob s afázií

Brusová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Bakalářská práce: Výukové strategie učitele podporující diferenciaci výuky anglického jazyka na základní škole

Brusová, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: The Shaping of a Heroine: Katniss Everdeen in The Hunger Games Trilogy

Brusová, Ludmila

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Komunikace a podpora žáka s poruchou autistického spektra v inkluzivním vzdělávání

Brychtová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Odlišný mateřský jazyk jako bariéra v komunikaci u žáků-cizinců na českých základních školách

Brychtová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Ruská a česká kinematografie v letech 2000-2020 v komparativním aspektu