Počet výsledků: 1

Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Učitelství pro střední školy: Speciální pedagogika pro učitele středních škol

Souralová, Iveta

(obhajoba dosud neproběhla)

Rigorózní řízení, Pedagogická fakulta

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele středních škol
Rigorózní práce: Aspergerův syndrom v dospělosti a jeho dopad na kvalitu života