Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 23807

Fakulta
Pedagogická fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Břízová, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Studijní plán: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Diplomová práce: Sebepoznání a sebereflexe prostřednictvím výtvarného vyjádření a tvůrčího psaní. Intermediální projekt zaměřený na žáky 2. stupně ZŠ.

Břoušková, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Vnímání samosprávy občany města Blanska

Bůbelová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Analysis of Teaching English Pronunciation in Selected Textbooks

Bučková, Nikol

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní plán: Speciální pedagogika (Specializace 3 - poruchy chování)
Diplomová práce: Mezioborová spolupráce u dětí s problémovým chováním

Budný, Zbyněk

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Diplomová práce: Podoby a proměny ženských postav ve fantasy literatuře

Buchlovská, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Sluneční tavidlo vosku

Bukalová, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Diplomová práce: Všestranný jazykový rozbor na 2. stupni ZŠ

Burdová, Jitka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Výtvarná výchova
Disertační práce: Čtení o umění pro děti

Burdová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Informovanost začínajících učitelů o mentálním postižení a jiných duševních postiženích

Burdová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Sociální pedagogika a volný čas
Studijní plán: Sociální pedagogika a volný čas
Bakalářská práce: Návrat z kolejí domů během pandemie Covid-19: zkušenosti tří studentek.

Burešová, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství přírodopisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství přírodopisu pro základní školy
Diplomová práce: Využití přírodního potenciálu Rosicko-Oslavanska pro potřebu terénní výuky na základní škole

Burgetová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Studijní obor: Učitelství pro mateřské školy
Bakalářská práce: Čtená pohádka jako inspirace pro tvorbu didakticky zaměřených činností rozvíjejících matematickou pregramotnost

Burianová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Diplomová práce: Motivace žáků ke studiu budoucího povolání v oboru kosmetika

Burianová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Vychovatelství
Studijní obor: Vychovatelství
Bakalářská práce: Učení dětí staršího školního věku v období pandemie

Burkacka, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Skupinová práce v diferencované výuce anglického jazyka na druhém stupni ZŠ

Burkotová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Diplomová práce: Význam dostupnosti edukačních materiálů na téma chování a postoj žen k těhotenství a porodu

Buršíková Krátká, Zdeňka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Dvouleté dítě v heterogenní třídě mateřské školy

Buršová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Specifika hluchoslepoty z pohledu poradenských pracovníků

Byrtusová, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Specializace v pedagogice
Bakalářská práce: Rozdíly v řešení kázně na běžných a alternativních základních školách

Byrtusová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Výzkum vývoje narativní kompetence u dětí