Počet výsledků: 13

Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Celoživotní vzdělávání: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Březinová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Celoživotní vzdělávání, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Celoživotní vzdělávání
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Závěrečná práce studenta celoživotního vzdělávání: Slezské nářečí v recepci studentů středních škol

Gajdůšková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Celoživotní vzdělávání, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Celoživotní vzdělávání
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Závěrečná práce studenta celoživotního vzdělávání: Analýza a komparace hlavních ženských postav v díle Kateřiny Tučkové a Jakuby Katalpy

Gerlingerová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Celoživotní vzdělávání, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Celoživotní vzdělávání
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Závěrečná práce studenta celoživotního vzdělávání: Typy koreferenčních prostředků v knize Moudří blázni od Emanuela Frynty

Ginterová, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Celoživotní vzdělávání, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Celoživotní vzdělávání
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Závěrečná práce studenta celoživotního vzdělávání: Učební materiály k přípravě na ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka

Hůlková, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Celoživotní vzdělávání, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Celoživotní vzdělávání
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Závěrečná práce studenta celoživotního vzdělávání: Mluva mladší generace v oblasti České Třebové

Chaloupková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Celoživotní vzdělávání, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Celoživotní vzdělávání
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Závěrečná práce studenta celoživotního vzdělávání: Příprava studentů k ústní části maturitní zkoušky z ČJL s využitím metod kritického myšlení

Kaplanová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Celoživotní vzdělávání, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Celoživotní vzdělávání
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Závěrečná práce studenta celoživotního vzdělávání: Mluvnice češtiny vyučovaná metodami kritického myšlení

Kočí, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Celoživotní vzdělávání, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Celoživotní vzdělávání
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Závěrečná práce studenta celoživotního vzdělávání: Vývoj pracovních listů z českého jazyka a literatury (pro ústní část maturitní zkoušky)

Kubišová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Celoživotní vzdělávání, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Celoživotní vzdělávání
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Závěrečná práce studenta celoživotního vzdělávání: Slohové postupy aktivně a kreativně

Plešáková, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Celoživotní vzdělávání, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Celoživotní vzdělávání
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Závěrečná práce studenta celoživotního vzdělávání: Srovnání úrovně čtenářské gramotnosti žáků Střední školy cestovního ruchu a gastronomie

Pokorný, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Celoživotní vzdělávání, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Celoživotní vzdělávání
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Závěrečná práce studenta celoživotního vzdělávání: Možnosti rozvoje čtenářské gramotnosti na základních a středních školách

Pospíšil, Karel

(obhajoba byla úspěšná)

Celoživotní vzdělávání, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Celoživotní vzdělávání
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Závěrečná práce studenta celoživotního vzdělávání: Obraz společenských traumat v tvorbě Jiřího Hájíčka (analýza volné románové trilogie Selský baroko, Rybí krev a Dešťová hůl)

Pušová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Celoživotní vzdělávání, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Celoživotní vzdělávání
Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Závěrečná práce studenta celoživotního vzdělávání: Obraz města v české próze pro děti a mládež mezi lety 2010-2019