Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 24068

Fakulta
Pedagogická fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Burdová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Informovanost začínajících učitelů o mentálním postižení a jiných duševních postiženích

Burdová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Sociální pedagogika a volný čas
Studijní plán: Sociální pedagogika a volný čas
Bakalářská práce: Návrat z kolejí domů během pandemie Covid-19: zkušenosti tří studentek.

Burešová, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství přírodopisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství přírodopisu pro základní školy
Diplomová práce: Využití přírodního potenciálu Rosicko-Oslavanska pro potřebu terénní výuky na základní škole

Burgetová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Studijní obor: Učitelství pro mateřské školy
Bakalářská práce: Čtená pohádka jako inspirace pro tvorbu didakticky zaměřených činností rozvíjejících matematickou pregramotnost

Burianová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Diplomová práce: Motivace žáků ke studiu budoucího povolání v oboru kosmetika

Burkacka, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Skupinová práce v diferencované výuce anglického jazyka na druhém stupni ZŠ

Burkotová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Diplomová práce: Význam dostupnosti edukačních materiálů na téma chování a postoj žen k těhotenství a porodu

Buršíková Krátká, Zdeňka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Dvouleté dítě v heterogenní třídě mateřské školy

Buršová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Specifika hluchoslepoty z pohledu poradenských pracovníků

Byrtusová, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Specializace v pedagogice
Bakalářská práce: Rozdíly v řešení kázně na běžných a alternativních základních školách

Byrtusová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Výzkum vývoje narativní kompetence u dětí

Cabala, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Roky 1968-1969 ve městě Bučovice, v kontextu sovětské okupace a normalizace

Cahlová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Logopedie
Studijní plán: Logopedie
Diplomová práce: Vývoj jazykových schopností u dvojčat

Cankovová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Projektová a integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ: Putování po hradech a zámcích

Cempírková, Ludmila

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Rozvoj finanční gramotnosti na počátku školní docházky

Cendelínová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Diplomová práce: Zkušenosti neformálně pečujících osob sendvičové generace v jejich rodinném, profesním a sociálním životě

Cibarová, Alice

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Diplomová práce: Vnímání a řešení konfliktních situací ve vztahu učitel a žák z pohledu pedagoga

Cielecká, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní plán: Speciální pedagogika (Specializace 4 - mentální postižení a poruchy autistického spektra)
Diplomová práce: Připravenost začínajících osobních asistentů na přímou péči o děti s postižením od 3 do 15 let

Cihlářová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Narativní kompetence žáků 9. třídy

Cihlová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Vzdělávání dítěte s lehkým mentálním postižením ze sociálně znevýhodněného prostředí v mateřské škole