Počet výsledků: 363

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Speciální pedagogika: Speciální pedagogika - komunikační techniky
zahrnout jen obhájené práce

Adamcová, Beáta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Specifika socializace a vnimani pratelstvi u dospelych osob s hluchoslepotou

Adámková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Obrazový slovník jako didaktická pomůcka vedoucí k rozvoji dětské slovní zásoby

Augustinová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Využití inovativních metod v řečové výchově na Základní škole speciální

Bajzová, Dušana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Vývoj slovnej zásoby detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich rodičia ako nástroj pedagogickej intervencie

Bakešová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Přínos kochleárního implantátu pro život dětí s kombinovaným postižením

Balaštíková, Terezie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Rozvoj komunikační schopnosti chlapce s PAS

Bartošová, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Logopedická intervence u dětí předškolního věku s dyslalií

Bartošová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2015

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Hlasová hygiena učitelů na základní škole

Bártová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Rozvoj komunikačních kompetencí dětí předškolního věku v Montessori zařízení

Bártová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Možnosti rozvoje komunikačních schopností u dětí předškolního věku

Bařinková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Rozvoj komunikačních dovedností dítěte s opožděným vývojem řeči v mateřské škole

Bašná, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Podpora komunikačních kompetencí dětí před nástupem do základní školy z pohledu rodičů

Bednaříková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Zhotovení a využití anatomického modelu dutiny ústní ke studijním účelům

Bednaříková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Vývoj jedince se sluchovým postižením se zaměřením na volbu komunikačního kanálu

Beníček, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Problematika získané narušené komunikační schopnosti

Beránková, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Rozvoj komunikačních schopností u dítěte s Moebiovým syndromem

Blatná, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Užití modelové situace v rozvoji komunikačních dovedností žáka s Aspergerovým syndromem

Blažková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Rozdílnost informovanosti žáků ZŠ o problematice sluchového postižení

Božková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Analýza vývoje řeči dětí z bilingvního prostředí

Braunerová, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2015

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bakalářská práce: Metodika cvičení zaměřená na rozvoj motoriky mluvních orgánů