Počet výsledků: 19

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Specializace v pedagogice (čtyřleté): Didaktika cizího jazyka
zahrnout jen obhájené práce

Čeřovská, Martina

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice (čtyřleté)
Studijní obor: Didaktika cizího jazyka
Disertační práce: Výslovnost ve výuce německého jazyka na ZŠ

Dunowski, Eliška

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Specializace v pedagogice (čtyřleté)
Studijní obor: Didaktika cizího jazyka
Disertační práce: Motivace k učení se němčině v kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka

Ellederová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice (čtyřleté)
Studijní obor: Didaktika cizího jazyka
Disertační práce: Konstrukční výzkum učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely

Fuková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice (čtyřleté)
Studijní obor: Didaktika cizího jazyka
Disertační práce: Učitel jako motivační faktor k učení se němčině po angličtině

Hovořáková, Ivana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Specializace v pedagogice (čtyřleté)
Studijní obor: Didaktika cizího jazyka
Disertační práce: Strategie učení se cizímu jazyku u nevidomých studentů anglického jazyka jako cizího jazyka

Hublová, Gabriela

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Specializace v pedagogice (čtyřleté)
Studijní obor: Didaktika cizího jazyka
Disertační práce: Rozvoj diskurzivní kompetence v cizojazyčném akademickém psaní v anglickém jazyce v důsledku účasti v e-learningovém kurzu

Hulešová, Martina

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice (čtyřleté)
Studijní obor: Didaktika cizího jazyka
Disertační práce: Srovnatelnost testových verzí slovenské maturitní zkoušky z anglického jazyka

Chocholatá, Jana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Specializace v pedagogice (čtyřleté)
Studijní obor: Didaktika cizího jazyka
Disertační práce: Reflexe jako nástroj procesů rozvíjení didaktických znalostí obsahu

Chválová, Marie

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Specializace v pedagogice (čtyřleté)
Studijní obor: Didaktika cizího jazyka
Disertační práce: Příležitosti k rozvíjení autonomie žáka v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ a role přesvědčení učitelů vztahující se k žákově autonomii a jejímu rozvíjení

Jahodová, Pavla

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice (čtyřleté)
Studijní obor: Didaktika cizího jazyka
Disertační práce: Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v psaní v anglickém jazyce

Janík, Miroslav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Specializace v pedagogice (čtyřleté)
Studijní obor: Didaktika cizího jazyka
Disertační práce: Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka

Jašková, Jana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Specializace v pedagogice (čtyřleté)
Studijní obor: Didaktika cizího jazyka
Disertační práce: Didaktické znalosti obsahu vysokoškolských učitelů odborného anglického jazyka: Vnímání profesních počátků v retrospektivě

Kalová, Simona

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice (čtyřleté)
Studijní obor: Didaktika cizího jazyka
Disertační práce: Na přesnosti záleží: zkoumání přesnosti žákovského jazyka u pokročilých studentů angličtiny v českém terciárním vzdělávání

Klimszová, Slavomíra

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Specializace v pedagogice (čtyřleté)
Studijní obor: Didaktika cizího jazyka
Disertační práce: Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL) v primárnom vzdelávaní

Pojslová, Blanka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice (čtyřleté)
Studijní obor: Didaktika cizího jazyka
Disertační práce: Vliv zpětné vazby na písemnou produkci studentů angličtiny pro specifické účely

Sedláčková, Jitka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Specializace v pedagogice (čtyřleté)
Studijní obor: Didaktika cizího jazyka
Disertační práce: Reading in English as a foreign language in deaf university students

Sýkorová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice (čtyřleté)
Studijní obor: Didaktika cizího jazyka
Disertační práce: Komunikační strategie úspěšných žáků v řečové dovednosti mluvení

Šamalová, Michaela

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Specializace v pedagogice (čtyřleté)
Studijní obor: Didaktika cizího jazyka
Disertační práce: Didaktický překlad ve výuce anglického jazyka na gymnáziích: stávající stav a možnosti užití současného pojetí didaktického překladu

Tománková, Veronika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Specializace v pedagogice (čtyřleté)
Studijní obor: Didaktika cizího jazyka
Disertační práce: Vybrané aspekty komunikační kompetence v právním anglickém jazyce pro akademické účely – analýza potřeb