Počet výsledků: 5

Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Pedagogika: Sociální pedagogika
zahrnout jen obhájené práce

Hitmár, Josef

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Rigorózní práce: Multikulturní výchova v rezortní praxi

Jurášková, Eva

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Pedagogická fakulta, 2007

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Rigorózní práce: Motivační faktory působící na utváření profesní orientace u žáků základních škol ve Zlínském kraji

Kula, Luděk

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Pedagogická fakulta, 2006

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Rigorózní práce: Kvalita života mladistvých a mladých dospělých

Tregler, Jiří

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Pedagogická fakulta, 2007

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Rigorózní práce: Senioři ve výkonu trestu odnětí svobody

Větrovec, Vladislav

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Pedagogická fakulta, 2006

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Rigorózní práce: Mediace a probace v praxi probačního pracovníka