Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají zvoleného oboru RJ3 Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy (bakalářské kombinované dvouoborové)
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Specializace v pedagogice: Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
zahrnout jen obhájené práce

Karásková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Bakalářská práce: Román F. M. Dostojevského Zločin a trest a jeho divadelné adaptace ve slovanském světě (Česko, Slovensko, Rusko)