Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají zvoleného oboru SOCP Sociální pedagogika (doktorské kombinované)
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Pedagogika (čtyřleté): Sociální pedagogika
zahrnout jen obhájené práce

Pařízek, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální pedagogika
Disertační práce: Celostní vzdělávání sociálních pedagogů na terciární úrovni