Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 26181

Fakulta
Pedagogická fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Áčová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Diplomová práce: Kalendář; Autorský ilustrovaný kalendář

Adamcová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Two queens in the film Mary Queen of Scots: comparative analysis of the acquired accents of two protagonists

Adamcová, Izabela

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Didaktická transformace tématu Orgánové soustavy lidského těla do podoby "výukových omalovánek"

Adamcová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Logopedie
Studijní plán: Logopedie
Bakalářská práce: Využití pohybových aktivit k rozvoji motoriky a komunikačních schopností dětí předškolního věku

Adámek, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Dan Brown Phenomenon and Its Potential for Teaching Culture

Alexová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Možnosti vzdělávání česko-anglicky bilingvních dětí a žáků v českém a anglickém prostředí

Alková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Studijní plán: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: War Trauma in Elizabeth Bowen’s Selected Short Stories

Andrášik, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Školní pedagogika
Studijní plán: Školní pedagogika
Disertační práce: Sebezkušenost jako součást profesní přípravy učitelů: Vývoj kurikula seminářů Sebezkušenostní příprava na profesi I a II

Andrejová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Diplomová práce: Význam terapeutických přístupů u seniorů v ústavním zařízení

Andrlová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní plán: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Rozvoj zrakového vnímání u dětí s lehkým a středně těžkým mentálním postižením

Antal, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Studijní plán: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Comparison of ELT Coursebooks for Lower Secondary Schools in Terms of Teaching Grammar

Antoš, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
Studijní plán: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Využití tvorby Ally Pugačovové pro rozvoj komunikační kompetence v hodinách ruského jazyka

Antošová, Kamila

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství praktického vyučování
Studijní plán: Učitelství praktického vyučování (jednooborový kombinovaný)
Bakalářská práce: Studium oboru Zubní technik v sousedních zemích a využití nových technologií ve výuce

Anzorova, Anisa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Vliv novověké vědy na filosofii Johna Locka

Babáčková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Psychological and physical abuse and its impact on individuals in George Orwell's Nineteen Eighty-Four and Aldous Huxley's Brave New World

Babčanová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Studijní plán: Učitelství matematiky pro základní školy
Diplomová práce: Historie výuky matematiky od roku 1945 se zaměřením na lineární rovnice v českých zemích

Babická, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní plán: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Možnosti podpory komunikačních schopností žáků s mentálním postižením v základní škole speciální

Babincová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Diplomová práce: Spolupráce vybraných aktérů vzdělávacího procesu žáka s Aspergerovým syndromem v rámci inkluzivního vzdělávání

Backová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Kvalitativní analýza ve výuce chemie

Bačíková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Studijní plán: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Rezeption der zeitgenössischen tschechischen Literatur in Österreich nach der Samtenen Revolution (1989-2023)