Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají zvoleného oboru NJ3S Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářské kombinované dvouoborové)
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Specializace v pedagogice: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
zahrnout jen obhájené práce

Malásková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Deutsche/Tschechische Partikeln und ihre Entsprechungen im Tschechischen/Deutschen