Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Matematika: Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy PdF - Učitelství pro střední školy: Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Šilingrová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy
Diplomová práce: Vliv odlišných životních podmínek na vzdělávání žáků odborného učiliště a praktické školy