Počet výsledků: 44

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Specializace v pedagogice: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
zahrnout jen obhájené práce

Baštýřová, Adriana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: K historii slavkovského děkanátu v 19. a 20. století

Bednář, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Československé polní dělostřelectvo v meziválečném období

Brabencová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Výstavba vodní nádrže Nové Mlýny a její vliv na obec Mušov

Cabala, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Roky 1968-1969 ve městě Bučovice, v kontextu sovětské okupace a normalizace

Dvořáková, Alice

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Český turismus v době normalizace

Hlavačka, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Historie napajedelské školy v letech 1869-1948

Horčička, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Anšlus a rakouská problematika na stránkách vybraného českého tisku ve třicátých letech 20. století

Hrbková, Renáta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Tichý archivář. K životu a dílu Jaroslava Kursy, autora státní vlajky.

Hrubá, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Kult svatého Václava v zrcadle českých dějin

Illková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: K fenoménu Masarykových základních škol v Jihomoravském kraji

Janíčková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: "Komunismus Jana Žižky je nám zajisté bližší než fašismus císaře Zikmunda" - k pojetí historie v mládežnických časopisech 70. a 80. let 20. století

Jelínek, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Historie výstavby Jaderné elektrárny Dukovany a její vliv na okolní obce

Juračka, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Využití projektové metody při výuce problematiky bitvy u Hradce Králové

Kalas, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Procesy s kulaky na Olešnicku v roce 1953

Kokesz, Matouš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Farní kostel a farnost sv. Jana Nepomuckého ve Starém Lískovci v Brně

Kolínek, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Srovnání vývoje sidonské huti s vývojem skláren na Východní Moravě

Konečný, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Z historie vlnařského průmyslu v Brně (s přihlédnutím na firmu Jana Hoška)

Kopecký, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: K mariánské poutní tradici na Svitavsku

Križan, Róbert

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Židia zo Svätého Jura v období slovenského štátu 1939-1945

Külzer, Niklas

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: K historii církevních památek vybraného regionu Moravy