Počet výsledků: 2

Výsledky se týkají zvoleného oboru VZ3S Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (bakalářské kombinované dvouoborové)
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Specializace v pedagogice: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
zahrnout jen obhájené práce

Hudáčová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Kompenzační cvičení pro děti předškolního věku motivované požárním sportem

Janoušková, Laura

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Problematika obezity u dětí staršího školního věku