Počet výsledků: 17

Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Učitelství pro střední školy: Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání
zahrnout jen obhájené práce

Bureš, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání
Diplomová práce: Hodnocení žáků na středním odborném učilišti

Havranová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání
Diplomová práce: Průzkum závislosti na mobilním telefonu u žáků základních škol

Ianosteac, David

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání
Diplomová práce: Možnosti pohybových aktivit pro žáky se zrakovým postižením

Jelínková, Věra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání
Diplomová práce: Faktory ovlivňující inkluzivní vzdělávání žáků s mentálním postižením na základní škole

Ješetová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání
Diplomová práce: Předprofesní příprava žáků pobývajících v dětském domově z pohledu pedagogů

Jílková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání
Diplomová práce: Život s roztroušenou sklerózou

Lehká, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání
Diplomová práce: Inkluzivní vzdělávání v České republice a v Anglii

Loudová, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání
Diplomová práce: Syndrom vyhoření středoškolských učitelů: riziko, léčba, prevence

Machová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání
Diplomová práce: Postoje žáků na střední odborné škole a středním odborném učilišti ke společnému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků intaktních

Matějíček, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání
Diplomová práce: Kompetence pro život u žáků se zrakovým postižením

Osinková, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání
Diplomová práce: Didaktický materiál do hodin „Příprava pokrmů“ na Praktické škole dvouleté

Pondělíčková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání
Diplomová práce: Přínos pracovní rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením

Sladký, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání
Diplomová práce: Zkušenosti studentů se sluchovým postižením s rezidenčními službami

Stehlíková, Darina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání
Diplomová práce: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole v rámci inkluze

Špringerová, Štěpánka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání
Diplomová práce: Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na středním odborném učilišti

Švecová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání
Diplomová práce: Spolupráce asistenta pedagoga a učitele na základní škole

Václavík, Otakar

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání
Diplomová práce: Analýza podmínek vzdělávání žáků se specifikými poruchami učení na soukromé a státní základní škole