Počet výsledků: 2

Výsledky se týkají zvoleného oboru NJ2 Učitelství německého jazyka pro základní školy (magisterské navazující prezenční dvouoborové)
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Učitelství pro základní školy: Učitelství německého jazyka pro základní školy
zahrnout jen obhájené práce

Obručová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Germanismen als Motivationsfaktor bei der Wortschatzvermittlung im DaF-Unterricht der Anfänger

Zápotocký, Aleš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Haus Tugendhat: Soft-CLIL-Unterricht an einer tschechischen Grundschule im Hinblick auf Schülermotivation