Počet výsledků: 1435

Výsledky se týkají zvoleného oboru SPZP Speciální pedagogika (bakalářské kombinované jednooborové)
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Speciální pedagogika: Speciální pedagogika
zahrnout jen obhájené práce

Adamová, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Rozvoj komunikačních dovedností v mladším školním věku

Al-Awad, Ilona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Přípravná cvičení ke správné výslovnosti u dětí v mateřské škole

Alexová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Možnosti vzdělávání česko-anglicky bilingvních dětí a žáků v českém a anglickém prostředí

Anderlová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Jógová a psychomotorická cvičení pro děti předškolního věku s ADHD

Andrášková, Michala

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Možnosti terapie u lidí trpících tinnitem

Andrlová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Volnočasové aktivity žáků s DMO v praktické škole

Autratová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Dopad stigmatizace na žáky s poruchami chování na druhém stupni základní školy

Axmann, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Zkušenosti osob se zrakovým postižením s cestováním městskou hromadnou dopravou v Brně

Babáková, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Výchova ke zdravému životnímu stylu u dětí na 1. stupni ZŠ

Bábíčková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Volba profesní orientace u osob se sluchovým postižením

Baborská, Světlana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2007

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Přístup pedagoga k žákům se specifickými poruchami učení a možnosti reedukace na 1. stupni ZŠ

Bacúrová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Finanční gramotnost dětí vyrůstajících v dětských domovech

Bagarová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Připravenost budoucích pedagogů 1. stupně ZŠ na inkluzi žáka s narušenou komunikační schopností

Balabánová, Blanka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Výchova a vzdělávání osob s syndromem hyperaktivity

Baláková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2006

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Problematika šikany ve výchovném ústavu

Balaštíková, Lada

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Dětská mozková obrna

Balová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Český znakový jazyk v komunikaci slyšících rodičů a jejich dítěte s těžkým sluchovým postižením

Baráková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: O kvalitě života ohluchlých

Bárová, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Dechová cvičení a relaxační techniky v logopedii

Bartáková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Agresivita a šikana dětí na základních školách