Počet výsledků: 1

Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Učitelství pro základní školy: Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy
zahrnout jen obhájené práce

Přikrylová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy
Rigorózní práce: Podpora žákovských strategií učení se cizímu jazyku (na příkladu francouzského jazyka)