Počet výsledků: 2

Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Učitelství pro základní školy: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
zahrnout jen obhájené práce

Košíček, Jan

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Rigorózní práce: Syndrom vyhoření u pracovníků etopedických zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v České republice

Martincová, Jitka

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Rigorózní práce: Analýza učebních úloh z vlastivědy