Počet výsledků: 121

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Specializace v pedagogice: Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy PdF - Tělesná výchova a sport: Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
zahrnout jen obhájené práce

Adamec, František

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2007

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Návrh elektronické stavebnice s moderními integrovanými obvody

Bačíková, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Kyberšikana a sociálně patologické jevy internetu

Bajerová, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Specializace v pedagogice
Bakalářská práce: Prezentace školy prostřednictvím informačních a komunikačních technologií

Baláž, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Úvod do počítačových sítí

Báňa, Vladimír

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Perspektiva absolventa studia učitelství technické a informační výchovy v číslech

Bárta, David

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Specializace v pedagogice
Bakalářská práce: Konstrukční stavebnice ve fyzice

Beneš, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Výuková opora pro základní školu – automatické vedení vlaku

Benešová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Systém dopravní výchovy na ZŠ

Bernášek, Karel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2007

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Metodika výuky programu PowerPoint pro základní školu

Blaha, Stanislav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Digitální fotografie ve výuce informatiky na ZŠ

Blatný, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Náměty pro praktické činnosti v oblasti práce s technickými materiály na druhém stupni ZŠ

Brouček, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Specializace v pedagogice
Bakalářská práce: Učební pomůcka – Využití taktilních čidel v technice

Brymová, Lada

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Specializace v pedagogice
Bakalářská práce: Studijní opory pro výuku technické grafiky

Břicháček, Aleš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Tvorba didaktického materiálu pro práci se dřevem na ZŠ

Capůrková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Implementace dopravní výchovy do výuky na prvním stupni ZŠ

Celý, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2007

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Historie houslařství

Černoch, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2007

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Projektový přístup při výuce informatiky na ZŠ

Dohnal, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2007

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Využití Macromedia Flahs v dopravní výchově

Dolejš, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Specializace v pedagogice
Bakalářská práce: Systémy CAD a jejich srovnání s ohledem na výuku technické grafiky na základní škole

Drahovzal, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Specializace v pedagogice
Bakalářská práce: Návrh elektrotechnické stavebnice s fotodetektory pro výuku na druhém stupni základní školy