Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají zvoleného oboru SPZPA Speciální pedagogika (angl.) (doktorské prezenční)
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Speciální pedagogika: Speciální pedagogika (angl.)
zahrnout jen obhájené práce

Chitorelidze, Tinatin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika (angl.)
Disertační práce: Differentiated Instruction Strategies in Inclusive Classes for Students with Learning Disabilities