Počet výsledků: 5

Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Učitelství pro základní školy: Učitelství rodinné výchovy a výchovy ke zdraví pro základní školy
zahrnout jen obhájené práce

Čechová, Dagmar

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Pedagogická fakulta, 2007

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství rodinné výchovy a výchovy ke zdraví pro základní školy
Rigorózní práce: Výuka výživy na základních školách

Chudobová, Nikola

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Pedagogická fakulta, 2006

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství rodinné výchovy a výchovy ke zdraví pro základní školy
Rigorózní práce: Výchova ke zdravým stravovacím návykům

Mužíková, Leona

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Pedagogická fakulta, 2006

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství rodinné výchovy a výchovy ke zdraví pro základní školy
Rigorózní práce: Výchova ke zdraví v současném základním školství

Peřina, Vojtěch

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Pedagogická fakulta, 2006

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství rodinné výchovy a výchovy ke zdraví pro základní školy
Rigorózní práce: Výuka první pomoci na základních školách

Vyoralová, Vladimíra

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Pedagogická fakulta, 2006

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství rodinné výchovy a výchovy ke zdraví pro základní školy
Rigorózní práce: Zdravý životní styl dětí a mládeže v kontextu procesu podpory zdraví