Počet výsledků: 243

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Speciální pedagogika: Speciální andragogika
zahrnout jen obhájené práce

Al-Awad, Ilona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální andragogika
Diplomová práce: Penitenciární podmínky ve výkonu trestu odnětí svobody

Ambrůz, David

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální andragogika
Diplomová práce: Případová studie člověka s mozkovou obrnou

Báčová, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální andragogika
Diplomová práce: Pracovní uplatnění absolventů speciálních středních škol v Brně

Bártová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální andragogika
Diplomová práce: Kvalita života osob s roztroušenou sklerózou

Baumová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální andragogika
Diplomová práce: Změny v životě lidí po cévní mozkové příhodě

Bednarski, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální andragogika
Diplomová práce: Život rodin s mentálně postiženým dítětem

Bělík, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální andragogika
Diplomová práce: Vzdělávání a pracovní uplatnění dospělých osob žijících v brněnských sociálně vyloučených lokalitách

Bělohlávková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální andragogika
Diplomová práce: Pracovní zkušenosti mladých dospělých lidí s postižením zraku

Bělovová Dolejší, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální andragogika
Diplomová práce: Speciálně andragogická intervence u zrakově postižených seniorů v rezidenčním prostředí

Bergerová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální andragogika
Diplomová práce: Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání osob s tělesným postižením v Moravskoslezském kraji

Betlachová, Magda

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2015

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální andragogika
Diplomová práce: Samostatné vaření dospělých osob s mentálním postižením jako podpora při přechodu do chráněného bydlení

Bilková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální andragogika
Diplomová práce: Analýza režimových opatření v rámci domova pro seniory

Blahová, Magda

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální andragogika
Diplomová práce: Somatické, kognitivní, psychické a sociální aspekty u osob s tělesným postižením vrozeným a získaným

Blažíčková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální andragogika
Diplomová práce: Využití reminiscenční terapie při práci se seniory

Bližňáková, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální andragogika
Diplomová práce: Vliv nespecifických střevních zánětů na zaměstnanost a pracovní schopnost člověka

Bogarová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální andragogika
Diplomová práce: Pracovní možnosti osob s Downovým syndromem

Bokůvková, Marcela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální andragogika
Diplomová práce: Změny ve způsobu poskytování pobytové služby sociální péče osobám s mentálním postižením

Brabcová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální andragogika
Diplomová práce: Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá z pohledu učitelů a žáků

Býmová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální andragogika
Diplomová práce: Trest domácího vězení

Cahová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální andragogika
Diplomová práce: Využití hiporehabilitace u dospělých osob se zdravotním postižením