Počet výsledků: 1205

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Specializace v pedagogice: Učitelství praktického vyučování
zahrnout jen obhájené práce

Abgaryan, Lilit

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství praktického vyučování
Bakalářská práce: Základy fotografie pro střední školy

Adamová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství praktického vyučování
Bakalářská práce: Analýza výskytu záškoláctví na střední škole a možnosti prevence

Albrecht, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství praktického vyučování
Bakalářská práce: Výuka předmětu Ekologie na Střední škole polytechnické, Brno, Jílová 36g

Alexa, František

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství praktického vyučování
Bakalářská práce: Kázeň v odborném výcviku

Alexa, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství praktického vyučování
Bakalářská práce: Možnosti využití učebních pomůcek a didaktické techniky v práci učitele praktického vyučování

Alexová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství praktického vyučování
Bakalářská práce: Kooperace mezi firemním vzděláváním České pošty a SOŠ

Alexová, Věra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství praktického vyučování
Bakalářská práce: Chování účastníků dopravní nehody

Andrlík, Vladimír

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství praktického vyučování
Bakalářská práce: Realizace výuky odborného výcviku oboru kuchař-číšník na SOŠ a SOU Polička

Andrýsek, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství praktického vyučování
Bakalářská práce: Křesťanská rodinná výchova

Bačovský, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství praktického vyučování
Bakalářská práce: Anabolické steroidy a sport

Badal, Jaromír

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství praktického vyučování
Bakalářská práce: Vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR se zaměřením na jazykové schopnosti

Bachanová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství praktického vyučování
Bakalářská práce: Nebezpečné látky v kosmetické praxi

Balatá, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství praktického vyučování
Bakalářská práce: Žák se specifickou poruchou učení na střední škole

Balgová, Alexandra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství praktického vyučování
Bakalářská práce: Chemická úprava vlasů

Balikova, Renata

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2006

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství praktického vyučování
Bakalářská práce: Uplatnění absolventů na trhu práce v okrese Znojmo

Baráková, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství praktického vyučování
Bakalářská práce: Zdravý životní styl

Baráková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství praktického vyučování
Bakalářská práce: Podnikatelský záměr - kadeřnictví

Barbořík, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství praktického vyučování
Bakalářská práce: Využití 3D tisku pro učitele technických oborů

Bártek, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství praktického vyučování
Bakalářská práce: Odměny a tresty - následky a příčiny

Bartesová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství praktického vyučování
Bakalářská práce: Tvorba ŠVP pro obor Reprodukční grafik pro média