Počet výsledků: 9

Výsledky se týkají zvoleného oboru HTEP Hudební teorie a pedagogika (doktorské kombinované)
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Specializace v pedagogice: Hudební teorie a pedagogika
zahrnout jen obhájené práce

Bartoš, Ivo

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební teorie a pedagogika
Disertační práce: Podoby a proměny barokního výrazu v hudbě Františka Ignáce Antonína Tůmy (1704–1774)

Břicháčková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2006

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební teorie a pedagogika
Disertační práce: Problémy sluchové percepce z pohledu muzikoterapie

Čertková, Terezie

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební teorie a pedagogika
Disertační práce: Postavení hudební výchovy v přípravě učitelů mateřských škol v České republice

Horáková, Renata

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební teorie a pedagogika
Disertační práce: Hudebně nadaní žáci a jejich jazyková a komunikační schopnost

Kučerová, Lenka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební teorie a pedagogika
Disertační práce: Klavírní metodika v českých zemích na přelomu 19. a 20. století

Olbrzymek, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební teorie a pedagogika
Disertační práce: Problematika interpretace písní F. Schuberta se zaměřením na jeden z jeho nejvýznamnějších písňových cyklů Spanilá mlynářka a jejich užití při řešení technických a interpretačních problémů

Ostrý, František

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební teorie a pedagogika
Disertační práce: Instrumentální styl Jakuba Jana Ryby se zaměřením na tvorbu orchestrální

Rodičová, Jaroslava

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební teorie a pedagogika
Disertační práce: Dějiny hudební kultury jižních Čech ve druhé polovině 19. století

Slávik, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2006

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební teorie a pedagogika
Disertační práce: Jiří Trávníček - houslista, primárius, pedagog