Počet výsledků: 678

Výsledky se týkají zvoleného oboru ZS15 Učitelství pro 1. stupeň základní školy (magisterské kombinované)
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Učitelství pro základní školy (pětileté): Učitelství pro 1. stupeň základní školy
zahrnout jen obhájené práce

Adamcová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Faktory školního prostředí ovlivňující správné držení těla dětí - případová studie 4. ročníku ZŠ

Adamová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Alternativní směry v primárním vzdělávání

Andělová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2007

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Matematika v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání

Andrejs, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Motivation, Emotionen und Metakognition der Schüler/innen auf der Primarstufe im Fremdsprachenunterricht

Antošová Nedvědická, Nikol

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Využití regionálního principu ve výuce na 1. stupni ZŠ - regionální učebnice obce Milotice

Audyová, Zora

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2006

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Sebepoznávání pomocí výtvarných aktivit. Prvky arteterapie ve výtvarném kroužku na ZŠ

Augustýnová, Dana

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Rozvíjení geometrické představivosti žáků primární školy prostřednictvím manipulativních činností

Baďurová, Blanka

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2006

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Vytváření matematických představ u dětí v 1. ročníku ZŠ a jejich připravenost na vyučování matematice

Baďurová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Informační technologie ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Bajková, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Častá onemocnění v dutině ústní a znalosti žáků k zubnímu zdraví

Bajová, Věra

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Rozvoj dovednosti čtení s porozuměmím ve 2. ročníku ZŠ

Balášová, Blanka

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2006

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Primární drogová prevence na základní škole

Balounová, Mirka

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2006

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Příprava přírodovědné vycházky pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ v oblasti Velkého Meziříčí

Barešová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Prezentace gramatiky dětem

Barnetová, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2007

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Regionální prvky na 1. stupni ZŠ

Bartíková, Erika

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2015

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Rozvoj dovednosti čtení s porozuměním na 1. stupni ZŠ

Bartošíková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Uplatňování hudebních nástrojů ve výchovně vzdělávacím procesu na 1. stupni ZŠ

Bartůňková, Světlana

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Posilování pozitivních sociálních vztahů ve třídě na I. stupni základní školy

Bartůňková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Školní zralost a připravenost

Baťková, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Utváření vztahu k lidové kultuře prostřednictvím tvorby