Počet výsledků: 42

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
PdF - Specializace v pedagogice: Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
zahrnout jen obhájené práce

Karafiát, Vít

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Bakalářská práce: Komparace sémantiky vybraných anglicizmů v ruském jazyce na příkladu týdeníku "Argumenty i Fakty"

Karásková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Bakalářská práce: Ruský infinitiv v syntaktických konstrukcích titulků článků ruských novin Kommersant.

Karásková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Bakalářská práce: Román F. M. Dostojevského Zločin a trest a jeho divadelné adaptace ve slovanském světě (Česko, Slovensko, Rusko)

Kopecká, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Bakalářská práce: Interference v užití zvratných sloves v ruštině a češtině

Kopřivová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Bakalářská práce: Stupňování přídavných jmen v češtině a ruštině v porovnávacím aspektu

Kopuletá, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2007

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Bakalářská práce: Částečná ekvivalentnost v morfologii jako zdroj interference (na vybraných slovních druzích)

Kovaříková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Bakalářská práce: Zbytečný člověk v ruské literatuře 19. století

Křížová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Bakalářská práce: Ruská lidová a umělá pohádka

Křížová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Bakalářská práce: Interference v morfologii na vybraném slovním druhu (přídavných jménech)

Miková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Bakalářská práce: Nepolnyje i eliptičeskije konstrukcii v sovremennom russkom jazyke (na osnove dramatičeskovo proizvedenija „S učilišča“ Andreja Ivanova

Mikulíková, Renata

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Bakalářská práce: Morfologická analýza ruské částice "by" v kondicionálu v porovnávacím aspektu češtiny a ruštiny

Navláčilová, Radana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Bakalářská práce: Stavba jednoduché věty bezpodmětné v ruštině na materiálu dramat N. V. Gogola, A. P. Čechova a V. Sorokina

Přikrylová, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Bakalářská práce: Obraz „zbytečného člověka" v tvorbě A. S. Puškina

Rašovská, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Specializace v pedagogice
Bakalářská práce: Morfologická analýza subjektivního hodnocení u jakostních přídavných jmen v ruštině v porovnání s češtinou

Řeháková, Květa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Bakalářská práce: Předložka "B" - "v" v ruském a českém jazyce

Šnajdr, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Bakalářská práce: Prezentace havárie atomové elektrárny Černobyl v československých a českých mediích. Komparativní aspekt

Uhlířová, Zdeňka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Bakalářská práce: Hypokoristika v ruském a českém jazyce

Ukropová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Bakalářská práce: Semantičeskij analiz ljubovnych pesen russkich bardov V. Vysockogo i B. Okudžavy

Valovičová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Bakalářská práce: Slovesa dumať a myslet s prefixy v rusko-českém srovnávacím aspektu

Vaňková, Leona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Bakalářská práce: Russkij glagol jechať s pristavkami v sopostavleniji s češskim jazykom