Počet výsledků: 269

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta sportovních studií
Obor/plán
FSpS - Tělesná výchova a sport: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
zahrnout jen obhájené práce

Alexa, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2019

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Faktory ovlivňující copingové strategie studentů Fakulty sportovních studií

Ambrož, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2014

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Výskyt úrazů v thajském boxu

Anděl, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2016

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Porovnání pohybové aktivity studentů oboru SEBS s dalšími obory Fakulty sportovních studií

Andráš, Dávid

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2015

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Možnosti reálné sebeobrany seniorů jako rizikové skupiny

Antal, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2018

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Analýza tréninkových jednotek v Crossfitu

Balej, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2013

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Pohyb a přežití v zimním prostředí hor

Bartek, Peter

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2015

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Reálná působnost legislativ České a Slovenské republiky v oblasti anabolických steroidů a souhrn rizik jejich užívaní u sportovců

Bílý, Libor

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2013

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Blízká ochrana v České republice, základní pojmy, druhy, principy a zdroje

Blaho, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2013

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Postoj dospívajících dívek k osobní sebeobraně

Blaško, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2016

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Nároky na tělesnou připravenost u AČR

Blažek, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2010

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Problematika osobního strážce v boji se skupinou

Boreš, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2016

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Judo pro osoby se zrakovým postižením

Bořil, Luboš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2015

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Community policing a (self)management řešení konfliktů u státní policie

Boško, Radovan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2015

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Vztah policistů vybraných zásahových jednotek Policie ČR k sebeobranným systémům a bojovým uměním

Brauner, Kryštof

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2020

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Zjištění a využití kondiční přípravy v řešení krizových situací Policie ČR

Brázda, Vít

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2020

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Úrazovost dětí na vedených lekcích parkouru

Brázdil, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2010

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Důvody a motivace nastupujících k ozbrojeným složkám

Brumovský, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2016

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Stravovací zvyklosti vybrané skupiny populace

Brunclík, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2012

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Současný stav výuky úpolů na základních školách v Olomouckém kraji

Brychta, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2016

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Diplomová práce: Samopal vzor 61 Škorpion včetně dalších modifikací, jeho současné využití a zachycení ve světě kinematografie