Počet výsledků: 529

Výsledky se týkají 7 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Ekonomicko-správní fakulta
Obor/plán
ESF - Hospodářská politika a správa: Veřejná ekonomika a správa ESF - Humanitní environmentalistika: Veřejná ekonomika a správa ESF - Humanitní studia: Veřejná ekonomika a správa ESF - Mediální a komunikační studia: Veřejná ekonomika a správa ESF - Sociální politika a sociální práce: Veřejná ekonomika a správa
zahrnout jen obhájené práce

Adam, Miloš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2006

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Bakalářská práce: Uplatnění faktorů efektivnosti veřejného sektoru v odvětví školství

Adamec, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2019

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Bakalářská práce: Konsolidace veřejných financí ve vybraných státech a její vliv na finanční investory a ratingové agentury

Adámková, Renáta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2012

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Bakalářská práce: Dotace v řízení finanční struktury

Alexová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2005

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Bakalářská práce: Postoje veřejnosti k systému sociální politiky v ČR

Ampapová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2012

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Bakalářská práce: Problematika fotovoltaických elektráren pohledem veřejných financí

Andršová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2007

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Bakalářská práce: Harmonizace účetního výkaznictví v EU

Antlová, Alexandra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2014

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Bakalářská práce: Role stropů u sociálního a zdravotního pojištění v ČR.

Augustinová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2007

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Bakalářská práce: Komparace a analýza výběru dodavatele u příjemce dotace s ohledem na zákon o veřejných zakázkách

Báčová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2014

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Bakalářská práce: Systém místních poplatků v obci Polička

Bajcsyová, Petra

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2009

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Bakalářská práce: Cenová politika léčiv - problematika maximálních cen a její dopady na postavení zájmových skupin

Baladová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2021

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Bakalářská práce: Advokační neziskové organizace v ČR: vybrané problémy

Bartalošová, Beata

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2009

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Bakalářská práce: Faktory ovlivňující využití lidského kapitálu v ČR

Bečáková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2010

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Bakalářská práce: Možnosti vyjádření hodnoty zachráněného lidského života

Bednářová, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2010

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Bakalářská práce: Sponzorství neziskových organizací firmami

Bednářová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2015

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Bakalářská práce: Daňový řád z pohledu vymáhání pohledávek z místních poplatků

Bedrnová, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2006

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Bakalářská práce: Zdroje a využití dat z IS Centrální evidence dotací z rozpočtu

Bedřichová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2016

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Bakalářská práce: Porovnání institucionální péče o seniory v ČR

Benáček, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2016

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Bakalářská práce: Alternativní formy veřejné podpory neziskových organizací

Benáček, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2015

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Bakalářská práce: Řízení kvality ve veřejné správě - potenciál a meze (PŘÍPADOVÁ STUDIE)

Bendová, Věra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2012

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Bakalářská práce: Hypoteční úvěry - nástroj financování bydlení