Počet výsledků: 59

Fakulta
Ekonomicko-správní fakulta
Obor/plán
ESF - Systémové inženýrství a informatika: Podniková informatika
zahrnout jen obhájené práce

Aláč, Peter

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2018

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Podniková informatika
Diplomová práce: Optimalizace validačních testů pomocí metod strojového učení

Aubrecht, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2023

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Podniková informatika
Diplomová práce: Dopady využívání moderních ERP na řízení společnosti

Baranova, Yulia

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2019

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Podniková informatika
Diplomová práce: Business Intelligence a rozhodování v podnikovém kontextu

Bartók, Andrej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2023

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Podniková informatika
Diplomová práce: Impakty využívání moderních SW produktů na řízení společnosti

Belza, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2023

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Podniková informatika
Diplomová práce: Důvody neexistence informační strategie ve středních a malých podnicích

Benna, Sebastián

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2021

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Podniková informatika
Diplomová práce: Zapojení zákazníků do procesu vývoje ICT produktu

Brandejs, David

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2017

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Podniková informatika
Diplomová práce: Webový nástroj pro hodnocení online marketingové komunikace

Brym, Václav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2024

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Podniková informatika
Diplomová práce: Srovnání přístupů k modelování datového skladu

Bušina, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2022

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Podniková informatika
Diplomová práce: Vede Blockchain k odstranění zprostředkovatelů ve sdílené ekonomice?

Daneshjoová, Soňa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2022

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Podniková informatika
Diplomová práce: Kompetenční model projektových manažerů v oblasti IS/ICT

Dobešová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2022

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Podniková informatika
Diplomová práce: Faktory ovlivňující rozhodování o investicích do IS/ICT

Frankl, Dávid

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2018

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Podniková informatika
Diplomová práce: Překonávaní bariér při zavádění agilních vývojových metod

Fürbacher, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2023

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Podniková informatika
Diplomová práce: Optimalizace podnikového procesu pomocí modelování a simulace

Gašparík, Maroš

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2016

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Podniková informatika
Diplomová práce: Optimalizace vybraných funkcí softwarového nástroje

Goldmann, Jindřich

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2021

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Podniková informatika
Diplomová práce: Potenciál využití Blockchain v dodavatelsko-odběratelském řetězci

Habánová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2022

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Podniková informatika
Diplomová práce: Informační podpora spolupráce při řízení projektů

Holík, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2022

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Podniková informatika
Diplomová práce: Využití blockchainu k řešení problémů energetického sektoru

Horváth, Peter

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2021

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Podniková informatika
Diplomová práce: Návrh funkcionality systému pro skladového hospodářství v oblasti zemědělství

Chovanec, František

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2021

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Podniková informatika
Diplomová práce: Optimalizace IS pro zlepšení fungování logistického řetězce

Chrvala, Denis

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2019

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Podniková informatika
Diplomová práce: Využití softwarového produktu pro manažerská rozhodování