Počet výsledků: 191

Fakulta
Ekonomicko-správní fakulta
Obor/plán
ESF - Hospodářská politika a správa: Hospodářská politika
zahrnout jen obhájené práce

Adamová, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2015

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Hospodářská politika
Diplomová práce: Ekonomický vztah Taiwanu a Číny a možné scénáře jeho vývoje

Bajzátová, Stanislava

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2008

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Hospodářská politika
Diplomová práce: Vztah státu a železniční dopravy (historická komparativní analýza dopravní politiky)

Balcarová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2007

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Hospodářská politika
Diplomová práce: Konkurenceschopnost ekonomiky a její měření

Bartáková, Vladimíra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2016

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Hospodářská politika
Diplomová práce: Monetární politika Evropské centrální banky pohledem panelového strukturálního VAR modelu

Basler, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2011

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Hospodářská politika
Diplomová práce: Dopady finanční krize na země V4

Bednařík, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2017

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Hospodářská politika
Diplomová práce: Změny poptávky na železniční trase Praha - Vídeň

Belej, Peter

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2014

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Hospodářská politika
Diplomová práce: Mezinárodní neziskové organizace a jejich působení v ČR a SR

Berecová, Adriana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2017

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Hospodářská politika
Diplomová práce: Ekonómia a neistota

Biolková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2015

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Hospodářská politika
Diplomová práce: Dopady vnějších faktorů na ekonomiku Bosny a Hercegoviny

Bittner, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2016

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Hospodářská politika
Diplomová práce: Vývoj pracovního důchodu: empirická analýza

Blažek, Vít

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2019

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Hospodářská politika
Diplomová práce: Faktory ovlivňující poptávku po železniční a autobusové přepravě na rameni Brno - Praha (spotřebitelské šetření)

Bořil, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2016

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Hospodářská politika
Diplomová práce: Dopady změn vzdělanostní struktury v zemích EU na dynamiku trhu práce

Brejchová, Soňa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2007

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Hospodářská politika
Diplomová práce: Právo jako nástroj hospodářské politiky v kontextu ekonomické transformace

Britaňák, Ján

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2016

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Hospodářská politika
Diplomová práce: Přirozená míra nezaměstnanosti v zemích EU a její determinanty

Bureš, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2013

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Hospodářská politika
Diplomová práce: Vliv liberalizace dopravních služeb na efektivitu odvětví - institucionální analýza železničního systému Velké Británie

Cápíková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2019

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Hospodářská politika
Diplomová práce: Alternativní pohony v dopravě - ekonomika, ekologie a politika

Coufal, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2016

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Hospodářská politika
Diplomová práce: Nezaměstnanost a instituce na trhu práce

Coufalová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2014

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Hospodářská politika
Diplomová práce: Ekonomické dopady osamostatnění Katalánska

Čagánková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2016

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Hospodářská politika
Diplomová práce: Hospodářský vývoj Rakouska-Uherska v 2. polovině 19. stol. a jeho vliv na ekonomické výsledky železničních společností

Čekal, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2016

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Hospodářská politika
Diplomová práce: Přírodní zdroje a ekonomický růst